Bir stringin belirttiğimiz fortmata uygun bir tarih olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon. function is_date($str, $formats=NULL) { if (!$formats) { $formats = array( 'Y-m-d', 'd-m-Y' ); } $formats = (array)$formats; $is_date = FALSE; try { foreach ($formats as $key => $format)…