Daha önce yazmış olduğum Codeigniter ile Çoklu Resim Yükleme yazıda codeigniter ile çoklu upload etmekten bahsetmiştim . Fakat daha önceki yazımda inputlarımızın name degerlerini her resim için ayrı bir isim vererek yapıyorduk . Şöyle bir örnek ile hatırlatayım .

<form action="" method="post" enctype="multipart/form-data">
  <input type="file" name="resim_1">
  <input type="file" name="resim_2">
</form>

Yukarıdaki formdan gelen dosyaları codeigniter upload sınıfı ile yüklemek için her defasında dosyanın name degerini do_upload() fonksiyonuna göndermek zorunda kalıyorduk.

<?php

$config['upload_path']  = 'uploads';

$this->CI->load->library('upload', $config);

$this->CI->upload->do_upload("resim_1") ;
$this->CI->upload->do_upload("resim_2") ;

?>

Formumuzdaki name değerlerini name="resim[]" şeklinde isimlendirerek çoklu resim yüklemek için codeigniterin upload sınıfını genişleteceğiz. Bunun için öncelikle application->libraries dizini altına MY_upload.php adında yeni bir dosya oluşturuyoruz. MY_upload.php dosyasında do_upload fonksiyonuna ekstra parametre ekleyerek override edeceğiz "do_upload($files="resim", $i=0)" . do_upload() fonksiyonunu override ederken codeigniterin kendi orjinal uplad sınıfındaki do_upload() fonksiyonundan farklı olarak yaptığımız değişiklere aşağıda değineyim.

do_upload() Fonksiyonunda Yapılan Değişiklikler

Fonksiyonumuza gelen dosya indexi için $i adında ikinci bir parametre ekliyoruz

function do_upload($field = 'userfile', $i=0)
{
    .
    .
    .
}

161. satırının yeni hali

if ( ! is_uploaded_file($_FILES[$field]['tmp_name'][$i]))

163. satırının yeni hali

$error = ( ! isset($_FILES[$field]['error'][$i])) ? 4 : $_FILES[$field]['error'][$i];

196. 197. ve 198. satırların yeni hali

$this->file_temp = $_FILES[$field]['tmp_name'][$i];
$this->file_size = $_FILES[$field]['size'][$i];
$this->file_type = preg_replace("/^(.+?);.*$/", "1", $_FILES[$field]['type'][$i]);

200. satırın yeni hali

$this->file_name = $this->_prep_filename($_FILES[$field]['name'][$i]);

My_upload.php

MY_upload.php dosyasının son halini bu adresten indirebilirsiniz.

<?php

if (!defined('BASEPATH')) exit('No direct access allowed.');

class MY_upload extends CI_upload {

  /**$this->CI->
   * Perform the file upload
   *
   * @access	public
   * @return	bool
   */
  function do_upload($field = 'userfile', $i=0)
  {
      // Is $_FILES[$field] set? If not, no reason to continue.
      if ( ! isset($_FILES[$field]))
      {
          $this->set_error('upload_no_file_selected');
          return FALSE;
      }

      // Is the upload path valid?
      if ( ! $this->validate_upload_path())
      {
          // errors will already be set by validate_upload_path() so just return FALSE
          return FALSE;
      }

      // Was the file able to be uploaded? If not, determine the reason why.
      if ( ! is_uploaded_file($_FILES[$field]['tmp_name'][$i]))
      {
          $error = ( ! isset($_FILES[$field]['error'][$i])) ? 4 : $_FILES[$field]['error'][$i];

          switch($error)
          {
              case 1:	// UPLOAD_ERR_INI_SIZE
                  $this->set_error('upload_file_exceeds_limit');
                  break;
              case 2: // UPLOAD_ERR_FORM_SIZE
                  $this->set_error('upload_file_exceeds_form_limit');
                  break;
              case 3: // UPLOAD_ERR_PARTIAL
                $this->set_error('upload_file_partial');
                  break;
              case 4: // UPLOAD_ERR_NO_FILE
                $this->set_error('upload_no_file_selected');
                  break;
              case 6: // UPLOAD_ERR_NO_TMP_DIR
                  $this->set_error('upload_no_temp_directory');
                  break;
              case 7: // UPLOAD_ERR_CANT_WRITE
                  $this->set_error('upload_unable_to_write_file');
                  break;
              case 8: // UPLOAD_ERR_EXTENSION
                  $this->set_error('upload_stopped_by_extension');
                  break;
              default :  $this->set_error('upload_no_file_selected');
                  break;
          }

          return FALSE;
      }

      // Set the uploaded data as class variables
      $this->file_temp = $_FILES[$field]['tmp_name'][$i];
      $this->file_size = $_FILES[$field]['size'][$i];
      $this->file_type = preg_replace("/^(.+?);.*$/", "1", $_FILES[$field]['type'][$i]);
      $this->file_type = strtolower(trim(stripslashes($this->file_type), '"'));
      $this->file_name = $this->_prep_filename($_FILES[$field]['name'][$i]);
      $this->file_ext	 = $this->get_extension($this->file_name);
      $this->client_name = $this->file_name;

      // Is the file type allowed to be uploaded?
      if ( ! $this->is_allowed_filetype())
      {
          $this->set_error('upload_invalid_filetype');
          return FALSE;
      }

      // if we're overriding, let's now make sure the new name and type is allowed
      if ($this->_file_name_override != '')
      {
          $this->file_name = $this->_prep_filename($this->_file_name_override);
          $this->file_ext = $this->get_extension($this->file_name);

          if ( ! $this->is_allowed_filetype(TRUE))
          {
              $this->set_error('upload_invalid_filetype');
              return FALSE;
          }
      }

      // Convert the file size to kilobytes
      if ($this->file_size > 0)
      {
          $this->file_size = round($this->file_size/1024, 2);
      }

      // Is the file size within the allowed maximum?
      if ( ! $this->is_allowed_filesize())
      {
          $this->set_error('upload_invalid_filesize');
          return FALSE;
      }

      // Are the image dimensions within the allowed size?
      // Note: This can fail if the server has an open_basdir restriction.
      if ( ! $this->is_allowed_dimensions())
      {
          $this->set_error('upload_invalid_dimensions');
          return FALSE;
      }

      // Sanitize the file name for security
      $this->file_name = $this->clean_file_name($this->file_name);

      // Truncate the file name if it's too long
      if ($this->max_filename > 0)
      {
          $this->file_name = $this->limit_filename_length($this->file_name, $this->max_filename);
      }

      // Remove white spaces in the name
      if ($this->remove_spaces == TRUE)
      {
          $this->file_name = preg_replace("/s+/", "_", $this->file_name);
      }

      /*
       * Validate the file name
       * This function appends an number onto the end of
       * the file if one with the same name already exists.
       * If it returns false there was a problem.
       */
      $this->orig_name = $this->file_name;

      if ($this->overwrite == FALSE)
      {
          $this->file_name = $this->set_filename($this->upload_path, $this->file_name);

          if ($this->file_name === FALSE)
          {
              return FALSE;
          }
      }

      /*
       * Move the file to the final destination
       * To deal with different server configurations
       * we'll attempt to use copy() first. If that fails
       * we'll use move_uploaded_file(). One of the two should
       * reliably work in most environments
       */
      if ( ! @copy($this->file_temp, $this->upload_path.$this->file_name))
      {
          if ( ! @move_uploaded_file($this->file_temp, $this->upload_path.$this->file_name))
          {
               $this->set_error('upload_destination_error');
               return FALSE;
          }
      }

      /*
       * Run the file through the XSS hacking filter
       * This helps prevent malicious code from being
       * embedded within a file. Scripts can easily
       * be disguised as images or other file types.
       */
      if ($this->xss_clean == TRUE)
      {
          $this->do_xss_clean();
      }

      /*
       * Set the finalized image dimensions
       * This sets the image width/height (assuming the
       * file was an image). We use this information
       * in the "data" function.
       */
      $this->set_image_properties($this->upload_path.$this->file_name);

      return TRUE;
  }

}

MY_upload.php dosyasının son halini bu adresten indirebilirsiniz. Şimdi yapığımız değilikleri örnek bir uygulama ile test edelim .

resim_yukle_view.php

View dosyamız :

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
  <title></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
 </head>
 <body>
  <form action="<?php echo site_url('resim_yukle'); ?>" method="post" enctype="multipart/form-data">
    <input type="file" name="resim[]">
    <input type="file" name="resim[]">
    <input type="file" name="resim[]">
    <input type="submit" value="Yükle">
  </form>
 </body>
</html>

resim_yukle.php

Controller dosyamızda formdan gelen resimleri for döngüsü ile do_upload() fonksiyonuna parametreleri göndererek resimleri yükleyeceğiz.

<?php

class Resim_yukle extends Controller
{
  function __Construct()
  {
    parent::Controller();
  }

  function index()
  {
	if ( $_FILES ) {

	  $config['upload_path']  = 'uploads';
	  $this->CI->load->library('upload', $config); 

	  for($i=0; $i < count($_FILES['resim']['tmp_name']); $i++)
	  {
	    $this->upload->do_upload('resim', $i);
	  }
	}

	$this->load->view('yonetim/resim_yukle_view', $data, TRUE);
  }
}

Sonuç

Codeigniterin upload sınıfını genişleterek hem codeigniterin kendi do_upload() fonksiyonunu hemde kendi yazdığımız do_upload() fonksiyonumuzu kullanabileceğiz. Eğer do_upload("resim") şeklinde tek parametre gönderirsek codeigniterin kendi upload sınıfındaki fonksiyon çalışacak, do_upload("resim",1) şeklinde 2 parametre gönderirsek MY_upload.php dosyasındaki fonksiyon çalışacaktır. Faydalı olması dileğiyle :) iyi çalışmalar .

Ben değişiklikleri codeigniterin kendi upload sınıfı içerisindeki do_upload() fonksiyonunu değiştirerek yapmıştım ama sayın Fatih Bazman'ın uyarısıyla MY_upload.php dosyasını oluşturarak upload sınıfını genişleterek değişiklikleri uyguladım. Böylece Codeigniteri güncellediğimiz zaman oluşacak sorunların önüne geçmiş olduk. Fatih Bazman'a teşekkürlerimi sunarım.