İndir

Bu yazımda veri tabanından çekilen verileri codeigniter pagination sınıfını kullanarak sayfalanmasını anlatacağım.

İlk olarak url yapımızdan bahsedeyim. Linklerimizin dizilimi controller/function/sayfa şeklinde olacak. Örnek verecek olursak http://localhost/CodeIgniter/index.php/sayfalama/index/5 linkinde sayfalama controller sayfamızın adı, index fonksiyonumuzun adı, 5 ise bizim veri tabanından kayıtları çekerken başlayacağımız kayıt numarası.

Uygulamamıza başlayabiliriz .

Model

sayfalama_model.php adında yeni bir Model dosyası oluşturuyoruz. Model dosyamızda veri tabanından verileri çeken ve veri tabanındaki verilerin adetini bize veren 2 adet fonksiyonumuz olacak. Veri tabanımızda yazilar adında bir tablomuz ve bu tablomuzun id, baslik adında 2 tane sütunu bulunmaktadır.

İndireceğiniz uygulama dosyası içinde sql dosyasını bulabilirsiniz

Aşağıdaki kodlar model dosyamızı oluşturmaktadır.

<?php

class Sayfalama_model extends Model{

  function __construct()
  {
    parent::Model();
  }

  function yazilar($baslangic, $limit)
  {
    $sql = "SELECT * FROM yazilar ORDER BY id DESC LIMIT ?, ?";
    $query = $this->db->query( $sql, array((int)$baslangic, (int)$limit) );

    if( $query->num_rows() > 0 )
    {
      return $query->result_array();
    }
    else
    {
      return FALSE;
    }
  }

  function yazilar_adet()
  {
    $sql = "SELECT COUNT(*) as adet FROM yazilar";
    $query = $this->db->query($sql);

    return (int)$query->row()->adet;
  }

}

Yazıları çeken sorgumuzu bind query ile yaptık böylece otomotik olarak escape işlemi yaptık ayrıca parametre olarak gelen $baslangic ve $limit int tipine dönüştürerek urlde string olması durumuna karşılık önlemimizi almış olduk.

Controller

sayfalama.php adında yeni bir controller oluşturuyoruz. Controller dosyasında yapılacaklar :

 • Controller dosyamızda veri tabanındaki kayıtları url den gelen numaraya göre çekeceğiz.
 • Veri tabanındaki kayıtları her sayfada 3 adet kayıt olacak şekilde sayfalandıracağız.

Controller dosyamızın içeriği :

<?php

class Sayfalama extends Controller{

  function __construct()
  {
    parent::Controller();
  }

  function index()
  {
    $this->load->Model('sayfalama_model', 'Model'); 

    $data['sayfalama_linkleri'] = $this->sayfalama_linkleri($this->Model->yazilar_adet());
    $data['yazilar'] = $this->Model->yazilar($this->uri->segment(3,0),5);

    $this->load->view('sayfalama_view', $data);
  }

  function sayfalama_linkleri($toplam)
  {
    $this->load->library('pagination');
    $config = array(
      'base_url'     => site_url('sayfalama/index'),
      'total_rows'    => $toplam,
      'per_page'     => 3,
      'num_links'     => 2,
      'page_query_string' => FALSE,
      'uri_segment'    => 3,
      'full_tag_open'   => '<div class="pagination">',
      'full_tag_close'  => '</div>',
      'first_link'    => 'İlk Sayfa',
      'first_tag_open'  => '',
      'first_tag_close'  => '',
      'last_link'     => 'Son Sayfa',
      'last_tag_open'   => '',
      'last_tag_close'  => '',
      'next_link'     => 'Sonraki',
      'next_tag_open'   => '',
      'next_tag_close'  => '',
      'prev_link'     => 'Önceki',
      'prev_tag_open'   => '',
      'prev_tag_close'  => '',
      'cur_tag_open'   => '<span class="current">',
      'cur_tag_close'   => '</span>',
      'num_tag_open'   => '',
      'num_tag_close'   => ''

    );

    $this->pagination->initialize($config);

    return $this->pagination->create_links();
  }

View

Kayıtları ve sayfalama linklerini view dosyamızda yazdıracağız. sayfalama_view.php adında yeni bir view dosyası oluşturun ve aşağıdaki kodları view dosyasına ekleyin.

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
 <head>
  <title></title>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

  <style type="text/css">
    a{color:#21759B;text-decoration:none;}

    #table th{background:#eee;padding:5px;text-align:left; vertical-align: top; }
    #table td{padding:5px; border-bottom: 1px solid #c3c3c3; vertical-align: top; }
    #table{ -webkit-border-radius: 3px; -moz-border-radius: 3px; border-radius: 3px; width:500px; border:1px solid #c3c3c3;}
    #table tr:hover{ background: #bed9ee;}

    .pagination{margin-top:20px;}
    .pagination a, .pagination span{background: #fff;padding:5px;margin:2px;border:1px solid #d9d9d9;font-weight: bold;text-decoration:none;-moz-border-radius:3px;-webkit-border-radius: 3px;}
  </style>

 </head>
 <body>
   <?php if( $yazilar ) : ?>

      <table id="table">
        <tr>
          <th>ID</th>
          <th>Başlık</th>

        </tr>

        <?php foreach( $yazilar as $dizi ) : ?>
          <tr>
            <td style="width: 10%;"><?php echo $dizi['id']; ?></td>
            <td><a href="#"><?php echo $dizi['baslik']; ?></a></td>
          </tr>
        <?php endforeach; ?>

      </table>

      <?php echo $sayfalama_linkleri; ?>

  <?php endif; ?>

 </body>

</html>

Uygulamamız sonucunda oluşan sonuç :

Codeigniter Sayfalama

NOT : Eğer config dosyanızda $config['enable_query_strings'] = TRUE; şeklinde ayarlıysa page_query_string ayarını FALSE yapsak dahi codeigniter linklerimizi http://localhost/CodeIgniter/index.php/sayfalama/?per_page=5 şeklinde oluşturacaktır. Bu sorunu aşmak için system/libraries/pagination.php dosyasını açın ve aşağıdaki değişiklikleri yapın.

SATIR 125 eski hali :

if ($CI->config->item('enable_query_strings') === TRUE OR $this->page_query_string === TRUE)

yeni hali :

if ($CI->config->item('enable_query_strings') === TRUE && $this->page_query_string === TRUE)

SATIR 175: eski hali :

if ($CI->config->item('enable_query_strings') === TRUE OR $this->page_query_string === TRUE)

yeni hali :

if ($CI->config->item('enable_query_strings') === TRUE && $this->page_query_string === TRUE)

İyi çalışmalar.

İndir