Javascript nesneleri ile çalışmak işimizi oldukça kolaylaştıracaktır.

Javascript nesnesi tanımlama

var jsNesne = {
  xString : "x değeri",
  yString : "y değeri",
  zString : "z değeri",
  xInt   : 10,
  yInt   : 20,
  xFuntion : function(str){
    alert(str);
  } 
}

//Şimdi ise jsNesne nesnemize yFunction adlı özellik verelim
// Bu özelliğimiz gelen parametreyi ekrana alert veren bir fonksiyon olsun
jsNesne.yFunction = function(str){
  alert(str);  
}

Javascript nesnelerine özelliklerine erişim

//nesnemizin xInt özelliğinin değerini x değişkenine atayalım
var x = jsNesne.xInt;

//oluşturduğumuz x değişkenini jsNesne adlı nesnemizin
//xFunction ve yFunction adlı özellikleri ile ekrana alert verdirelim.
jsNesne.xFunction(x); //x değeri
jsNesne.yFunction(x); //x değeri

//Nesnemizin özelliğine bu şekilde de ulaşılabilir
alert(jsNesne['yString']); //y değeri


Gördüğünüz gibi javascript nesnelerin tanımlanması ve kullanımı oldukça kolay. nesnelerin özelliklerini istediğimiz türde tanımlayabilidiğimiz gibi, bu özellik bir fonksiyonda olabilir.