Yaptığınız projeyi oracle dışında bir veritabanı kullanarak yapıyorsanız ve projenizi ileride oracle veritabanını destekleyecek şekilde geliştirmeyi planlıyorsanız bu iki kritik bilgiyi göz önüne alarak projenize başlayın.

  • Tablo ve sütun isimlerini büyük harf yapmalısınız. Eğer küçük harf yaparsanız sorgularınızda her tablo ve sütun adını çift tırnak işareti arsına almanız gerekir.

Tablo ve sütun isimleri büyük iken sorgunuz şu şekilde iken :

 SELECT SUTUN_ADI FROM TABLO_ADI

Tablo ve sütun isimleri küçük olunca sorgunuz şu şekilde olmalı:

 SELECT "sutun_adi" FROM "tablo_adi"

Oracle isimlendirmeleri küçük harf yapma imkanı veriyor ama bu ileride sıkıntı yaratacaktır ve her defasında çift tırnak yazmak zorunda olmak can sıkıcı bir durum. Bunun için isimlendirmeleri büyük harfle yapmanız sizin lehinize olacaktır.

  • Oracle tanımlamalarda(tablo isimleri, procedure isimleri ...) 30 karakterden fazla olduğu zaman hata veriyor. 
 CREATE TABLE "TABLO_ADI_OTUZ_KARAKTERDEN_FAZLA"  .......

Eğer böyle bir sorgu yaparsanız tablo adınız 30 karakterden fazla olduğu için hata alacaksınız.

Maaledef biz oracle'nin bu iki özelliğini bilmediğimiz için projemizi oracle'a geçirirken çok fazla zaman kaybettik. Sizinde aynı hataya düşmemeniz için bu acı tecrübemi sizinle paylaşmak istedim :)...

07.02.2012 Güncelleme

Yeni kritik bir özelliği ile karşılaştım. Şöyle ki :

Select sorgularınıza seçtiğiniz alanları 'AS' yaparak seçtiğinizde eğer 'AS' den sonraki isimlendirmeler küçük harf ile yapılmışsa oracle bunları büyük harfe çevirerek sorgu sonucunu veriyor. Örnekle izah etmeye çalışayım en iyisi.

SELECT SUTUN_1 AS id FROM TABLO_ADI
ID
10
12

Sorgu sonucuna dikkat ederseniz 'id' büyük harf dönüşümü yapılarak 'ID' haline geldi.

Küçük harf olarak 'AS' yaptığımızda küçük harf olarak sonucun dönmesini istiyorsak çift tırnak kullanacağız.

SELECT SUTUN_1 AS "id" FROM TABLO_ADI
id
10
12

Gördüğünüz gibi çift tırnak ekleyince oracle 'AS' yaptığımızda büyük harfe çevirmeye çalışmadı.